bg

  Ljubljanska urbana regija

  Teritorialni sistem slovenskih partnerjev je Ljubljanska urbana regija (LUR). Ta z glavnim mestom Ljubljana povezuje 26 občin s približno 537.000 prebivalci in je osrednja, najbolj razvita in gosto poseljena regija v Sloveniji. Razteza se na 2555 km2 z gostoto 210 prebivalcev/km2. Najpomembnejše prednosti regije so njen središčni položaj, dobre prometne povezave in to, da je v njej glavno mesto države. Hitra rast regije pa s priložnostmi povzroča tudi zaplete in izzive.

  V Sloveniji poteka upravljanje na državni in lokalni ravni, mogoče pa je opaziti pomanjkanje formalnega usklajevanja na regionalni ravni. Ta je delno opredeljena v različnih zakonih, ki si prizadevajo urejati nekatere poglavitne dejavnosti na regionalni ravni, vendar se odločanje in upravljanje še vedno dogajata na državni ali lokalni ravni. Ker na regionalni ravni ni pravnega subjekta s pristojnostjo odločanja, je bilo treba najti neformalen način sodelovanja za reševanje medobčinskih/regionalnih vprašanj.

  Pri uresničevanju projektov nastaja veliko težav, saj so nekateri projekti premajhni, da bi jih izpeljali na državni ravni, za občine pa preveliki (zlasti na področjih javnega prevoza, prostorskega načrtovanja, upravljanja odpadkov, poplavne zaščite in drugega). Manjše občine imajo težave tudi z opravljanjem temeljnih nalog, saj se spopadajo tudi s pomanjkanjem ljudi in denarja.

  Za Ljubljansko urbano regijo je značilna monocentrična prostorska struktura, v kateri je Ljubljana prevladujoče zaposlitveno središče. Med vsemi statističnimi regijami v Sloveniji je najbolj razvita in gospodarsko najmočnejša. V primerjavi z drugimi evropskimi regijami glede na statistične kazalnike po številnih parametrih presega evropsko povprečje, v nasprotju z drugimi slovenskimi regijami pa ima Ljubljanska urbana regija manjši delež industrijskega sektorja, tržne in javne storitve pa so bolj razvite. Zelo dober zemljepisni položaj regije krepi njeno gospodarsko, izobraževalno in kulturno prevlado v državi. Regija ima raznovrstno gospodarstvo ter spodbuja razvoj storitvenega in razvojnoraziskovalnega sektorja ter grozdenja.

  Monocentrični razvoj je pomemben dejavnik sedanjih prometnih izzivov v Ljubljanski urbani regiji. Močan pritisk dnevnih migrantov na Ljubljano iz regije in drugih delov Slovenije, pa tudi gost tovorni transport povzročata prometne zastoje, obremenjujeta zrak in slabšata življenjske razmere v mestu.
  Kljub temu pa je Mestu Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji do zdaj uspelo ohraniti okolje, družbeno povezanost in kakovost življenja lokalnih prebivalcev ter hkrati slediti ciljem gospodarskega razvoja.

  Z upoštevanjem ciljev projekta Rurbance in pilotske dejavnosti, načrtovane v primeru Slovenije, je Ljubljanska urbana regija najprimernejše pilotsko območje za doseganje projektnih ciljev in uspešno izpeljavo projekta.

  Ljubljanska urbana regija

  Ljubljanska urbana regija
  Novice / Dejavnosti Vse dejavnosti >> Vse novic >>
  Dogodki
  Družbeno omrežje
  @Rurbance
  alpine-space
  All Rights Reserved 2013 © Regione Lombardia P.Iva: 12874720159 C.F.: 80050050154